Montaj Eldiveni Nasıl Seçilir?

Montaj Eldiveni Nasıl Seçilir?

Montaj Eldiveni Nasıl Seçilir? Bu makalede hafif montaj/demontaj işlerinde kullanılacak eldivenlerin teknik özellikleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. Kullanım amaçları arasında, montaj/demontaj işlerinin yapılmasının yanısıra inşaatlarda çalışanların ellerini, çizilmelere, basit kesiklere (kesilmeye karşı dayanıklı olmayan) karşı koruma sağlamalıdır.

Yaptığımız araştırmalarda, yerli üretim eldivenlerin ithal ürünlerle rekabet edebilecek seviyeye geldiğini görüyoruz. NİG ekibi olarak tavsiyemiz, YERLİ ÜRETİM ürünlerin alınması yönünde olacaktır.

Montaj Eldiveni Nasıl Seçilir?

  • Eldivenler CE onaylı, TS EN 388 ve TS EN 420 standartlarına uygun olmalıdır.
  • Eldivenler esnek, dikişsiz, örgü astarlı, havadar standartlarında olmalıdır.
  • Eldivenlerin avuç içi ve parmakları, (tercihen köpük nitril)  ya da nitril kaplamalı olmalıdır.
  • Eldivenlerin aşınma direnci en az 3, kesilme direnci en az 1, yırtılma direnci en az 3, delinme direnci en az 1 (3-1-3-1) olmalıdır. *
  • Kolilerin üzerinde üretici firmanın adı, adresi, malzeme adı, ölçü ve miktarı yazılı olmalıdır.
  • Her eldivenin üzerinde CE onay işareti, EU standart numarası/sembolleri ve eldiven performans sınıfı (3-1-3-1 gibi) yazmalıdır.
  • Eldivenler mümkünse çift olarak paketli olmalıdır.
  • Eldiven kolilerinde kullanım talimatı, kullanım özellikleri ve firma bilgileri yazmalıdır.

* Değerler tavsiye niteliğindedir. 

Eldiven Beden Tablosu

Doğru ebat eldiven konforu bakımından elzemdir. Eldiven boyunu belirlemenin en ideal yolu elin çevresinin mezura ile ölçülmesidir. Avuçiçi çevresini en geniş noktasından bir mezura ile ölçün (mm veya inç cinsinden). Elde ettiğiniz ölçümü aşağıda sunulan tabloyla karşılaştırın ve hangi bedene uygun olacağına karar verebilirsiniz.

Beden Tablosu

EBATXSSMLXLXXL
67891011
EL ÇEVRESİ152 mm178 mm203 mm229 mm254 mm279 mm

TS EN 388 (TS EN 388) Standardı;

Mekanik Risklere Karşı Korumalı Eldivenler

Montaj Eldiveni Nasıl Seçilir?

Cildi aşındırabilen, kesebilen veya delebilen nesnelere karşı korumaya, konfordan ve işin gerektirdiği el becerisinden ödün vermeksizin ihtiyaç duyan işçilerin kullandığı eldivenlerle ilgili genel kurallar;

Kapsam

Bu standart; aşınma, bıçak kesiği, delinme ve yırtılmanın neden olduğu fiziksel ve mekanik agresyonlarla ilgili olarak bütün koruyucu eldivenler için geçerlidir.

Tanım ve Koşullar

Mekanik tehlikelere karşı koruma; bir piktogramı takip eden ve her biri spesifik bir tehlikeye karşı test performansını temsil eden 5 veya 6 performans seviyesi ile ifade edilir. Beşinci konumda bulunan harf, bir ISO Kesilme Direnci düzeyine karşılık gelir. Darbe koruması sağladığı konusunda sertifikalandırılmış bulunan eldivenler için altıncı konumda bir “P” harfi yer alır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında çalışanların ergonomi ve ergonomik tasarım uygulamaları, işi çalışana uyduran endüstriyel çalışma sandalyeleri, çalışma tabureleri, ayarlı çalışma masaları, ofislerde ergonomik ofis koltukları kullanılmalıdır. Bununla birlikte havalandırma sistemleri uygulamalarına özel önem gösterilmelidir

Mekanik Eldivenler Performans Düzeyi

Mekanik riskler’ piktogramına 6 performans seviyesi eşlik eder (a-f);

a. Aşınma Direnci
Eldiven numunesini aşındırmak için gereken tur sayısı esas alınır.
b. Bıçak Kesiği Direnci
Sabit bir hızda eldiven numunesini kesmek için gereken döngülerin sayısı esas alınır.
c. Yırtılma Direnci
Numuneyi yırtmak için uygulanması gereken kuvvet miktarı esas alınır.
d. Delinme Direnci
Standart ebat bir delici (point) ile numunede delik açmak için gereken kuvvet miktarı esas alınır.
e. ISO Kesilme Direnci
Belirtilen koşullar altında spesifik bir kesilme testi makinası (yani, Tomodynamometer) kullanılarak bir numuneyi kesmek için gereken kuvvet esas alınır.
f. EN Darbe Koruması
Numune, düşürülen bir yüke maruz kaldığında ölçülen enerji ve kuvvet iletimi esas alınır.

Grup12345
a Aşınma Direnci (çevrim)10050020008000
b Bıçak Kesiği Direnci (coupe test/index)1,22,55,010,020,0
c Yırtılma Direnci (Newton)10255075
d Delinme Direnci (Newton)2060100150
GrupABCDEF
e ISO Kesilme Direnci (Newton)2510152230
f EN Darbe KorumasıBAŞARILI (P) veya BAŞARISIZ (İşaretleme Yok)

Bu performans seviyelerinin eldivenlerin üzerindeki piktogramın yanında ve eldivenlerin hemen üzerinde bulunan ambalajda belirgin bir biçimde gösterilmesi şarttır.

TS EN 420 (TS EN 420) ; 

Genel Koruyucu Eldivenler

Kapsam

Bu standart, tüm koruyucu eldivenler için geçerli olan eldiven tasarımı ve yapısı, zararsızlığı, konforu, etkinliği, işaretlemesi ve bilgileri ile ilgili genel koşulları tanımlamaktadır. Bu standart ayrıca, kol koruma ekipmanlarına da
uygulanabilir.

Başlıca noktaları aşağıda verilmiştir. Son derece ihtisaslaşmış uygulamalar için tasarlanmış olan elektrikçi veya cerrahi eldivenleri gibi bazı eldivenler diğer cok daha sıkı ve işe özgü standartlara tabidir. (Talep üzerine bunların detayları temin edilebilir.)

Tanım

Eldiven eli veya elin herhangi bir kısmını tehlikelerden korumak üzere tasarlanmış bulunan bir kişisel koruyucu donanım ürünüdür. Önkolun (Kolun dirsekle bilek arasındaki kısmı) veya kolun bir kısmını da kapsayabilir.

Performans düzeyleri bir eldivenin belirli bir testte nasıl bir performans sergilediğini ve söz konusu testin sonuçlarının hangi derecelendirmeye sahip olduğunu gösterir. Düzey 0 eldivenin test edilmediğini veya minimum performans düzeyinin altında kaldığını belirtir. Daha yüksek sayılar daha yüksek performans seviyelerini göstermektedir. X performans seviyesi, test metodunun eldiven numunesi için uygun olmadığı anlamına gelir.

Koşullar

Eldiven yapısı ve tasarımı

• Eldivenlerin öngörülebilir son kullanım koşullarında mümkün olan en yüksek düzey korumayı sağlaması şarttır.
• Eldiven dikiş içeriyorsa, bu dikişlerin mukavemeti, eldivenin genel performansını düşürmemelidir.

Zararsızlık

• Bu eldivenler kullanıcıya herhangi bir zarar vermemelidir.
• Eldivenin pH değeri 3,5 ila 9,5 arasında olmalıdır.
• Krom (VI) içeriğinin algılama eşiğinin altında (< 3 ppm) olması gerekmektedir.
• Doğal lateks eldivenler TS EN 455-3 uyarınca ekstrakte proteinler üzerinde test edilecektir.

Elektrostatik Özellikler

• Elektrostatik deşarj risklerini azaltmak için tasarlanmış anti-statik eldivenler
TS EN 1149 uyarınca test edilmiş olmalıdır.
• Elde edilen test değerleri kullanım talimatlarında belirtilmelidir.
• Elektrostatik piktogramı KULLANILMAMALIDIR

İşaretleme ve Bilgilendirme

Eldivenin işaretlenmesi
• Her bir eldiven aşağıdakiler ile işaretlenmiş olmalıdır:

— Üreticinin adı
— Eldiven ve ebat tanımı
— CE işareti
— Uygun piktogramlara eşlik eden ilgili performans düzeyleri ve EN standardına referans

• İşaretlemeler, eldivenin kullanım ömrü boyunca okunabilir olmalıdır. Eldivenin karakteristik özellikleri gereğince eldivenin işaretlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, işaretlemeler ilk ambalaj kabında belirtilmelidir.

Eldivenleri içeren ilk ambalajın işaretlenmesi

• Üretici veya temsilcisinin adı ve adresi
• Eldiven ve ebat tanımı
• CE işareti
• Kullanım bilgisi
— basit tasarım: ‘Yalnızca minimal riskler içindir’
— orta tasarım ya da karmaşık tasarım: ilgili piktogramlar
• Koruma elin bir kısmıyla sınırlıysa, bu durum belirtilecektir (ör., ‘yalnızca avuçiçi koruması stilidir’).
• Nereden bilgi edinilebileceğine dair referans

Kullanım talimatları

• İmalatçı veya temsilcisinin adı ve adresi
• Eldiven tanımı
• Mevcut ebat aralığı
• CE işareti
• Bakım ve saklama talimatları
• Kullanım talimatları ve sınırlamaları
• Eldivende kullanılan ve alerjilere neden olduğu bilinen malzemelerin listesi
• Eldivende bulunan bütün malzemelerin listesi talep üzerine kullanıma sunulacaktır
• Ürünü sertifikalandıran onaylı kuruluşun adı ve adresi

Kaynak: Güvenli KKD

Yorum Girin

Your email address will not be published.

Avis OSGB'ye Hoş Geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?