Contact Info
Kaan Karacan
Uzman
Educations
Ankara, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi
İstanbul, İTÜ Yüksek Lisans
Skills
İş Güvenliği
98%
İş Sağlığı
90%
KKD
60%

ayırımı gözetmeksizin, TÜM işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için çıktı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre, dünyada 1,3 milyarı kadın olmak üzere 3,5 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık 1,5 milyon iş kazası, dünya genelindeki toplam gayrisafi hâsılanın yüzde 5’ini alıp götürüyor.

Türkiye’de her gün 200’ün üzerinde iş kazası meydana geliyor. Bu kazalarda ne yazık ki, ortalama 5 kişi hayatını kaybediyor, en az 10 kişi sürekli iş göremez hale geliyor.

İş sağlığı ve güvenliği tehlike sınıfı ayırımı gözetmeksizin, TÜM işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir.
Avis OSGB'ye Hoş Geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?