6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7 ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri  6331 sayılı kanun ve yönetmelikleri ile tanımlanmıştır.

İş güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında çalışma ortamını ve çalışma prosedürünü analiz eder, iş yerlerinde güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili yapılması gereken düzenlemeleri tespit eder, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunurlar.

OSGB bünyesinde bulunan alanında uzman ve nitelikli iş güvenliği uzmanları; çalışanların, eğitim, çalışma güvenliği ve her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini düzenler, sevk ve idare eder.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Mühendisler, mimarlar, teknik öğretmenler ya da üniversitelerin fen, edebiyat, fizik, kimya ve biyoloji fakültelerinden mezun olmuş kişiler iş güvenliği uzmanı olabilirler.

İş güvenliği uzmanlığı 3 sınıfa ayrılır,

C sınıfı; yalnızca az tehlikeli sınıfa giren iş yerlerinde çalışabilirler.

B sınıfı; tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışabilirler.

A sınıfı; Tüm tehlike sınıflarındaki iş yerlerinde çalışabilirler.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Talebinde Bulunun

    Tehlike Sınıfınız

     

    Avis OSGB'ye Hoş Geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?